Reading Time: 3 minutes

Den 6. maj deltog vi på dette års RAILcph konference i København, og vi vil gerne benytte muligheden for at takke alle jer, der havde mulighed for at deltage. Vi havde en rigtig god dag med inspirerende samtaler og tankevækkende præsentationer og keynotes.

Dagen sluttede af med en keynote ledt af Per Jacobsen, CEO i Banedanmark, og Flemming Jensen, CEO i DSB. Det overordnede emne for talen var fremtidens jernbane, og hvordan den stigende digitalisering kan blive udnyttet i udviklingen af den ideelle jernbane.

Per Jacobsen nævnte blandt andet, at han mener der ligger et uforløst potentiale i digitaliseringen af jernbaner og prædiktivt vedligehold. Fra hans synspunkt er industrien nødt til at udvide sin horisont og samarbejde med virksomheder, der kan hjælpe dem videre i processen.

Han adresserede også de forskellige initiativer som Banedanmark har igangsat, blandt andet det nye signalsystem og den overordnede opgradering og fornyelse af alle jernbanestrækninger. Han tror på, at hvis Banedanmark formår at eksekvere alle deres planer inden 2030, vil Danmark have den ideelle jernbane.

Infrastrukturejere som Banedanmark er dog ikke i stand til alene at komme i mål med digitaliseringen af jernbanerne. Det er derfor afgørende, at de rækker hånden ud og indbyder til samarbejde. De bliver nødt til at samarbejde med leverandører og rådgivere, der kan levere de løsninger de ikke selv kan udvikle.

Nøglen er optimering af interne processer

Ligesom med Banedanmark, har mange infrastrukturejere indset, at hvis du vil i mål med en jernbane, der er klar til fremtiden, er du nødt til at implementere digitale løsninger. Du bliver især nødt til at tage din vedligeholdelsesstrategi op til revision. Ved at integrere sensorer og intelligent software vil du blive i stand til at optimere din tilgang til vedligeholdelse. IoT og Big Data kan dog ikke stå alene, og det er lige så vigtigt, at du også fokuserer på de interne processer i organisationen. Det er processerne omkring og måden at arbejde på, der er det helt centrale. Hvis man ikke anerkender det som værende en stor del af det og udelukkende fokuserer på dataopsamling, er der en stor risiko for at projektet mislykkes.

Det er afgørende, at du undersøger hele værdikæden og de nuværende processer før du påbegynder digitaliseringensprojektet. Du skal identificere præcis hvilke parametre, der skaber værdi for din organisation og hvad du skal ændre på for at kunne optimere dine processer. Du skal også gøre det klart hvad det kræver for at det lykkes. Hvis ikke er der stor risiko for, at du ender med at have et kludetæppe af forskellige værktøjer, der ikke samarbejder. Dette skaber både en udfordring med hensyn til kvalitetssikring, men på sigt kan det også medføre en forhøjet arbejdsbyrde og risiko for at miste værdifuld data.

En måde du kan etablere din værdikæde på er ved at samarbejde med en rådgiver, der kan udarbejde en 360 graders analyse af din organisation. Det overordnede formål med denne analyse er at identificere dine styker og udviklingsområder. Baseret på denne analyse, kan du få en god fornemmelse af hvordan digitalisering kan hjælpe dig med at udvikle fremtidens jernbane – og udnytte det uforløste potentiale.

Follow us on LinkedIn: