Loading...

Fejl i sporskifter er en af de største syndere når det kommer til forsinkelser i togtrafikken. Konsekvente forsinkelser fører til øget vedligeholdelsesarbejde, reperationer samt omkostninger til brændstof. Problemer med selve sporskiftet og det bagvedliggende maskineri er en betydelig omkostning for infrastrukturejere over hele kloden. Derudover er standarden for sikkerheden meget høj og selv de mindste afvigelser vil afbryde trafikken.

Vi tilbyder en løsning, der overvåger relevante parametre, der kan hjælpe med at fastslå sporskiftets overordnede tilstand.

GAB

POSITION

TEMPERATUR

Sporskiftets gab kan være en trussel mod sikkerheden på jernbanen. En for stor afstand ved tungetilslutningen vil kunne medføre afsporing af toget.

Vores løsning måler afstanden til den tætteste skinne og giver dig et indblik i det aktuelle gab i sporskiftet.

Dataen bliver lagret i skyen og kan blive tilgået når behovet opstår. Det giver dig mulighed for at forstå den historiske udvikling af gabet.

Vi overvåger den aktuelle position af skinnerne og viser dig hvordan de opfører sig under et skift. Derudover måler vi også hastigheden (direkte måling).

Vores løsning sørger for at rapportere enhver uregelmæssighed og sender en notifikation til rette vedkommende.

Sporskiftet er et fascinerende mekanisk system og ændringer i temperaturen medfører forskellige spændinger i skinnerne.

Vores sensorer måler den mekaniske opførsel i sporskiftets funktioner og overvåger temperaturen i skinnerne. Vi bruger denne information til at spore os ind på temperaturens betydning for funktionaliteten og som en del i udarbejdelsen af en årsagsanalyse.

Software

Ved kontinuerlig overvågning af dine sporskifter, kan du nedsætte antallet af fejl.

Railmonitors løsning opfanger enhver uregelmæssighed i sporskiftet og vil alarmere relevante interessenter så snart grænseværdier bliver overskredet.

Dette giver jernbaneoperatører den nødvendige tid til at udføre reparationer og løse mulige fejl. Dermed kan de handle proaktivt og planlægge vedligeholdet.

Railmonitors overvågningsløsning til sporskifter gør det muligt for dig at:

  • Overvåge gabet på begge sider af sporskiftet, hastigheden, positionen samt skinnetemperaturen via fjernadgang

  • Modtage en notifikation, hvis systemet opfanger afvigelser fra de angivede værdier

  • Bruge den indsamlede information til at udarbejde en årsagsanalyse i tilfælde af fejl

Anders Lund Christensen

Mød Anders – Key Account Manager

Er du klar til at optimere dine sporskifter?

Ring til Anders!

+45 40955020