Cases

Cases2019-06-26T10:38:31+02:00

Gøteborg, PEAB AB

I Gøteborg er et af de største anlægsprojekter i Sverige sat i gang. Projektet kaldes Olskroken Planskildhet. Olskroken er et infrastrukturelt nervecenter i det nordlige Sverige og stadigt stigende trafik stiller større krav til infrastrukturen. Projektet er sat i gang for at sikre større tilgængelighed for togtraffikken i Olskroken. Udfordring [...]

Vestbroen, Sund & Bælt Holding A/S

Vestbroen er en del at storebæltsforbindelsen, som består af vest- og østbroen. Vestbroen starter ved Nyborg, Fyn og forbinder Fyn til Sprogø. Udfordringen Jordbunden i Nyborg, hvor Vestbroen er bygget, er ustabil. Dette kan påvirke broen og den anlagte jernbane på broen, der er udsat for meget og [...]

Nyborg Station, Sund & Bælt Holding A/S

Udfordringen Dæmningen, hvorpå jernbanen er anlagt ved Nyborg Station er ustabil. For at kunne opretholde sikkerheden kræver det derfor, at Sund & Bælt skal foretage hyppige målinger af jernbanen med specialudstyr. Løsningen Som et supplement til de eksisterende metoder er Railmonitors system blevet installeret. Vores løsning understøtter processen [...]

Masnedsund, Aarsleff Rail A/S

I Vordingborg, Sydsjælland, bliver jernbanen oprustet til opførslen af Femern forbindelsen, som skal forbinde Rødby i Lolland til Puttgarden i Tyskland. Udfordringen  I den forbindelse har Aarsleff Rail fået til opgave at udvide jernbanen fra et til to spor i Masnedssund. Dette er en udfordrende opgave, fordi det [...]