Reading Time: 2 minutes

Vi er glade for at kunne anonnoncere, at Railmonitor har indgået et samarbejde med hollandske ProRail.

Kernen i vores samarbejde er at udveksle viden omkring, hvordan ProRail indsamler deres data og hvordan de bruger de data de indsamler. Sammen ønsker vi at kombinere deres strategi for dataindsamling med Railmonitors løsning og dele vores fælles erfaringer med dataindsamling. Samarbejdet er ganske enkelt baseret på vidensudveksling og værdifuld læring.

Udfordret af ustabil dæmning

ProRail er i øjeblikket udfordret af bevægelser i jernbanedæmningen tre steder på en fire kilometer lang strækning. De ønsker at lære mere omkring hvorfor dæmningen bevæger sig som den gør. På den måde vil de bedre kunne forudsige, hvor de næste udfordringer vil opstå og de vil kunne udføre prædiktivt vedligehold.

I sin søgen efter en dybere forståelse af jernbanen, har ProRail derfor valgt at installere Railmonitors løsning. Ved at bruge Railmonitors tiltsensorer vil ProRail være i stand til at måle bevægelser i jernbanen og i dæmningen. Løsningen vil også give dem mulighed for at måle vandindholdet i selve ballasten og undergrunden. Hvis grænseværdierne bliver overskredet vil ProRail straks blive orienteret.

Adgang til værdifulde værktøjer

Ved at samarbejde med specialister som Railmonitor, har ProRail fået adgang til værdifulde værktøjer. Værktøjerne gør det muligt for dem at opnå en dybegående analyse af deres jernbane. Som tidligere nævnt vil den viden som ProRail tilegner sig i løbet af dette projekt ikke kun blive brugt til at sikre denne specifikke strækning. De ønsker også at anvende læringen og erfaringerne til andre jernbanestrækninger i Holland. Som resultat vil ProRail være i stand til at løse potentielle udfordringer før de opstår.

Vi ser frem til et langt og tillidsfuldt samarbejde med ProRail.

Har du lyst til at læse ProRails egen pressemeddelelse om samarbejdet, kan du finde den her (på hollandsk).

Om ProRail

ProRail er ansvarlig for det hollandske jernbanenetværk. Dette inkluderer al vedligehold og udvidelse af jernbanenetværket. Læs mere om ProRail her.

Follow us on LinkedIn: