Reading Time: 3 minutes

Starten på byggeriet af et nyt kvarter i København begyndte i 2017. ** Byggepladsen ligger på en grund, der plejede at være hjem for Københavns gamle postterminal. Det foregår i den centrale del af København, tæt på Københavns Hovedbanegård.

For at ære historien, har det nye bykvarter fået navnet ’Postbyen’. Når byggeriet står færdigt, er det visionen at skabe et helt nyt kvarter. I fremtiden skal Postbyen danne ramme om fem tårne med boliger, erhverv og hoteller.

Udfordring

Det er et kæmpe projekt, og byggepladsen ligger meget tæt (ca. 8 meter) på de yderste jernbanespor, der leder ind mod Københavns Hovedbanegård. Projektet inkluderer nedrivning af den gamle postterminal, udgravning af et stort område samt konstruktionen af et helt nyt bykvarter.

Dybden på udgravningen er ca. 8 meter, og området er omgivet af spunsvægge, der giver midlertidige og permanente vægge gennem hele byggeriet. Enhver udgravning sætter høje krav til det omkringliggende område. Pæleramning, mekanisk ramning og andre former for vibrationer bliver taget i brug for at bryde gennem de forskellige jordlag. Udgravningen kan forårsage tab af volume for den omkringliggende infrastruktur, eksempelvis jernbaner.

Aarsleff er bygherre på projektet og er ansvarlig for byggeriet på postgrunden. I og med byggepladsen ligger tæt på en jernbane, besluttede Aarsleff sig for at engagere deres datterselskab, Aarsleff Rail. De er blevet udpeget til at vedligeholde og overvåge jernbanen. Deres primære ansvar er blandt andet at sikre, at byggeriet ikke har nogen negativ effekt på den overordnede sikkerhed på jernbanen.

Løsning

Aarsleff skulle finde en løsning, der kunne hjælpe dem med at overvåge jernbanen tæt. I begyndelsen af projektet, valgte de at installere en totalstation. Efterhånden som projektet skred frem, nåede Aarsleff Rail konklusionen, at selv om totalstationen fungerede fint i begyndelsen, måtte de finde en anden løsning. Prismerne var ikke robuste nok og blev slået af sporet. Hver gang prismerne blev slået af, skulle de re-installeres manuelt. Manuelle inspektioner er både dyre, tidskrævende og en sikkerhedsrisiko.

Aarsleff Rail havde behov for en løsning, der ikke kun var mere robust og prisvenlig. De havde også brug for en løsning, der kunne hjælpe med at minimere behovet for manuelle inspektioner.

I flere af Aarsleff Rails byggeprojekter udført tæt på jernbanen, har Railmonitor støttet overvågningen. Baseret på deres tidligere erfaring med Railmonitors service, besluttede Aarsleff Rail sig for at installere vores løsning til sporovervågning.

For at understøtte overvågningen af jernbanen, er robuste tilt sensorer blevet installeret på sporet. Sensorerne overvåger sporets tilstand på en strækning af 200 meter og i realtid. Dataen bliver automatisk sendt direkte til Railmonitors software. I platformen har Aarsleff Rail let adgang til den indsamlede data.

Den intuitive platform indeholder adskellige funktioner, der gør det muligt for Aarsleff Rail at planlægge deres vedligeholdelsesstrategi i henhold til sensordataen. I softwaren sættes grænseværdier op for hvornår systemet skal udsende varsler til den projektansvarlige. I det øjeblik sensorerne måler en overskridelse af disse grænseværdier bliver den ansvarlige underrettet. Hvis behovet skulle opstå, kan Aarsleff Rail generere rapporter i PDF format. Denne kan de sende til bygherren og til relevante myndigheder som bliver forsikret i, at sporet bliver overvåget efter kravene.

Follow us on LinkedIn: