VI ER

Grundlagt i 2015 med ambitionen om at gøre infrastrukturdriftere i stand til at øge driftseffektiviten ved hjælp af sensorteknologi. Uventet nedetid i travle jernbanesektioner er dyrt, og det er vores vigtigste opgave at forhindre pludselige nedbrud. Vores mission er at øge oppetiden på infrastrukturen ved at understøtte smartere beslutninger.

Vores løsninger identificerer automatisk mønstre og opfanger uregelmæssigheder i de jernbanesektioner der overvåges. Det giver dig mulighed for at forudse fremtidige nedbrydningsprocesser for dermed at vedligeholde med formålet om at øge oppetiden.

Railmonitor er eksperter i IoT teknologi og sammen med vores in-house softwareudviklingsteam er vi dedikerede til at supportere vores kunder i at effektivisere driftsprocesser ved hjælp af avanceret teknologi, som vi har transformeret til et brugervenligt adfærd.

VI ER

Grundlagt i 2015 med ambitionen om at gøre infrastrukturdriftere i stand til at øge driftseffektiviten ved hjælp af sensorteknologi. Uventet nedetid i travle jernbanesektioner er dyrt, og det er vores vigtigste opgave at forhindre pludselige nedbrud. Vores mission er at øge oppetiden på infrastrukturen ved at understøtte smartere beslutninger.

Vores løsninger identificerer automatisk mønstre og opfanger uregelmæssigheder i de jernbanesektioner der overvåges. Det giver dig mulighed for at forudse fremtidige nedbrydningsprocesser for dermed at vedligeholde med formålet om at øge oppetiden.

Railmonitor er eksperter i IoT teknologi og sammen med vores in-house softwareudviklingsteam er vi dedikerede til at supportere vores kunder i at effektivisere driftsprocesser ved hjælp af avanceret teknologi, som vi har transformeret til et brugervenligt adfærd.

Vores Vision & Mission

Vi sætter digitalisering, sikkerhed og tillid på dagsordenen, og vi har en vision om at digitalisere jernbaneinfrastrukturen på international plan.

Vores mission er at tilbyde en digital platform, der gør vores kunder i stand til at træffe databaserede beslutninger. Dermed kan de ved hjælp af vores software levere sikre, effektive og omkostningseffektive projekter.

Ved at monitorere jernbanens tilstand i realtid, er vi med til at optimere sikkerheden. Railmonitors software advarer projektansvarlige når systemet opfanger en sikkerhedsbrist.

Vores løsning leverer en omfattende database, der giver en dyrebar indsigt i jernbanens og sporskiftets bevægelsesmønstre. Hermed gør vi vores kunder i stand til at udøve prædiktivt vedligehold.

Er du også interesseret i at effektivisere dine arbejdsgange, kan du kontakte os her for at høre mere

TEAMET

Salg & Marketing

Anders Lund Christensen
Anders Lund Christensen Key Account Manager
+45 4095 5020 .

[email protected] .

Anders Lund Christensen er det nyeste medlem på vores team og en kommende stjerne inden for salg. Han har sluttet sig til vores salgsteam og vil være med til at sprede budskabet om Railmonitors produkter.

Charlotte Kjeldmark
Charlotte KjeldmarkCommunication Manager
+45 6019 4132 .

[email protected] .

Charlotte blev en del af Railmonitor i foråret 2019. Med en solid omgang entusiasme og positivisme, bærer hun ansvaret for vores markedsførings aktiviteter. Hun er den, der sørger for, at vores hjemmeside er opdateret, at du altid kan få spændende artikler fra vores blog og, at dit feed på LinkedIN aldrig kommer til at mangle en post fra Railmonitor.

Anette Ilsø
Anette Ilsø CRM Manager
+45 8862 6500 .

[email protected] .

Annette er vores altid muntre CRM manager. Hun holder styr på vores kunder og sørger for, at alt er som det skal være i vores interne kundehåndteringssystem.

Teknik & Udvikling

Henrik Kjær Nielsen
Henrik Kjær NielsenSoftware Manager
+45 2876 3678 .

[email protected] .

Henrik er vores softwareudvikler, og det er ham der sidder med alle programmeringsopgaver, fra back-end til front-end. Foruden dette er han ofte ude på besøg hos kunderne, uddanner kunder og vedligeholder systemet. Når Henrik ikke er på arbejde tager han sig af sit biavl, hvorfra han kan lave den skønneste honning, som altid er tilgængelig på kontoret.

Alex Vestergaard Thorsen
Alex Vestergaard ThorsenPraktikant - Elektronikudvikling
+45 6019 4117 .

[email protected] .

Mikkel er en en del af vores software team, hvor han primært arbejder med elektronikudvikling.

Niels Juul
Niels JuulCTO & Grundlægger
+45 5070 9594 .

[email protected] .

Niels er medstifter af Railmonitor og har opgaven som driftsdirektør (CTO). Niels og Thorvald har kendt hinanden i mane år, og slog sig sammen for at udvikle idéen bag Railmonitor. Niels er uddannet elektroingeniør og har meget erfaring indenfor projektledelse. Niels tager sig at mange forskellige opgaver i Railmonitor, og er især vores kontakt udadtil. Det er derfor sandsynligt at du får fat i Niels når du kontakter Railmonitor. Niels er fascineret af atletik, og har en forhistorie som konkurrenceatlet. Han udøver stadig atletik når han får muligheden.

Direktion

Administration

Thorvald Horup
Thorvald HorupCEO & Grundlægger
+45 4026 0971 .

[email protected] .

Thorvald is the Chief Executive Officer of Railmonitor. He is an experienced business developer, and he founded his first company, Homatic Engineering, in 1993. Today, he is the CEO of both companies. Thorvald isn’t your typical CEO figure. He is all around in the company and has a lot of hands on tasks like personally taking care of our customers and sales. In his spare time, Thorvald is an enthusiastic bicyclist, and he attends to several cycling races yearly.

Niels Juul
Niels JuulCTO & Grundlægger
+45 5070 9594 .

[email protected] .

Niels er medstifter af Railmonitor og har opgaven som driftsdirektør (CTO). Niels og Thorvald har kendt hinanden i mane år, og slog sig sammen for at udvikle idéen bag Railmonitor. Niels er uddannet elektroingeniør og har meget erfaring indenfor projektledelse. Niels tager sig at mange forskellige opgaver i Railmonitor, og er især vores kontakt udadtil. Det er derfor sandsynligt at du får fat i Niels når du kontakter Railmonitor. Niels er fascineret af atletik, og har en forhistorie som konkurrenceatlet. Han udøver stadig atletik når han får muligheden.

Anette Thomsen
Anette ThomsenRegnskab
+45 5024 3641 .

[email protected] .

Anette er en del af vores regnskabafdeling, og hun tager sig af alle opgaver vedrørende Railmonitors bogholderi.

VORES BESTYRELSE

Bjarne Henning Jensen
Bjarne Henning JensenBestyrelsesformand

Bjarne har en M.Sc. indenfor kemisk ingeniørvidenskab og en B. Comm. Indenfor stategisk planlægning. Gennem de sidste 10 år har han kommercialiseret nye teknologier og har udviklet nye teknologiske virksomheder. Han arbejder gennem et ledelses- og investeringsfirma og som bestyrelsesmedlem i forskellige industrielle vækstvirksomheder.

Kristian Madsen
Kristian Madsen Bestyrelsesmedlem

Kristian har en faglig ingeniørbaggrund, og har været teknisk chef for Sund & Bælts jernbaneafdeling i 12 år, frem til efteråret 2017. Han har beskæftiget sig med reinvestering og vedligeholdelse på jernbanen og har haft særligt fokus på innovation af disse aspekter. Kristian har været i jernbaneindustrien i over 30 år, og beskæftiger sig i dag med sin konsulentvirksomhed, KM Jernbaneteknik.

Niels Juul
Niels JuulBestyrelsesmedlem

Vores CTO, Niels er også medlem af vores bestyrelse. Niels har i løbet af en årrække været leder på diverse R&D afdelinger der beskæftiger sig med kontrol- og tilstandsovervågningssystemer i pumpe- og vindbranchen.

VORES RÅDGIVERE

Sonja Mikkelsen
Sonja MikkelsenRådgiver, Infrastruktur

Sonja Mikkelsen har en kandidatgrad i Economics and Business Administration from Aarhus School of Business. Hun har erfaring som forsknings- og IT-politisk ordfører I Folketinget. Efter valget i 1998 blev hun valgt ind som den første kvindelige trafikminister. Hun sad på posten indtil regeringsskiften februar 2000. Hun har viden indefor trafikområdet fra otte års medlemskab af Trafikudvalget og hun har været medlem af Jernbanerådet. Sonja fik gennemført Lov om jernbanevirksomhed samt loven, der omdannede DSB til en selvstændig virksomhed.

Henrik Christiansen
Henrik ChristiansenRådgiver, Sporteknik

I 1984 blev Henrik Christiansen uddannet som civilinginiør fra DTU. I dag er hans selvstændig og arbejder som rådgivende ingeniør i jernbanebranchen. Han er ekspert indenfor jernbaneteknologi og i forholdet mellem spor og hjul. Henrik arbejdede mellem 2000-2005 i Banedanmark/Banestyrelsen som Teknisk System Administrator for spor og hjul.

Christian Nordal
Christian NordalRådgiver, Forretningsmodeller

Christian Nordal er en international forretningsmand. Han engagerer sig i salg og markedsføring af teknologisk førende produkter og løsninger til definerede B2B og B2G markedssegmenter. Han fokuserer på en stærk Value Proposition, salg af løsninger og tætte kunderelationer. Han forstår værdien i at tilpasse sig kulturelle forskelligheder.

Poul-Erik Hansen
Poul-Erik HansenRådgiver, Forretningsudvikling

Poul-Erik har en kandidat indenfor elektrisk ingeniørvidenskab fra Danmarks Tekniske Universitet og en eMBA fra CBS. Poul-Erik har over 10 års erfaring fra jernbanebranchen og har i løbet af de sidse fem år beskæftiget sig med forretningsudvikling i primær små og mellemstore virksomheder. Han fokuserer på innovation i brancher indenfor jernbane, national sikkerhed samt rum- og maritime transportforhold.

PARTNERE

Sund & Bælt Holding A/S

Sund & Bælt har været vores primære partner i udviklingen af LEARNING løsningen. Sund & Bælt er infrastrukturejer og -forvalter. Sund & Bælt har sat et reference-site i Nyborg til rådighed og de har bistået med viden og kompetent rådgivning. Sund & Bælt er en succesfuld infrastukturforvalter og de er bevidste om den værdi, data kan bidrage med. De tror på smart vedligehold og har været en mentor for Railmonitor i den forbindelse.

Aarsleff Rail

Aarsleff Rail er en entreprenørvirksomhed under Aarsleff koncernen, som er en af Danmarks førende entreprenørvirksomheder. Aarsleff har været vores primære partner under udviklingen af SAFEGUARD løsningen, som blev udviklet som et varselssystem. Aarsleff Rail har bidraget med viden fra kompetente medarbejdere samt et site til udviklingen af løsningen.

Senceive Ltd.

Senceive er et engelsk firma, der udvikler pålidelige og robuste trådløse sensorsystemer til geotekniske løsninger indenfor bygge- og jernbanebranchen. Dette har muligjort en udvikling og sikring af en vidtrækkende implementering af deres uovertrufne tredjegenerations FlatMesh™ sensornet sammen med deres nyligt lancerede, langtrækkende GeoWAN™ platform. Railmonitor er Senceives eksklusive distributør i Skandinavien.

Medlem af Banebranchen

Siden 2016 har Railmonitor været medlem af Banebranchen – The Danish Rail Sector Association. Derudover er vores CEO, Thorvald Horup, medlem af Banebranchens bestyrelse.

Banebranchen