Reading Time: < 1 minute

Udfordringen

Dæmningen, hvorpå jernbanen er anlagt ved Nyborg Station er ustabil. For at kunne opretholde sikkerheden kræver det derfor, at Sund & Bælt skal foretage hyppige målinger af jernbanen med specialudstyr.

Løsningen

Som et supplement til de eksisterende metoder er Railmonitors system blevet installeret. Vores løsning understøtter processen ved at monitere selv de mindste bevægelser døgnet rundt.

Tiltsensorer og grundvandsmålere er blevet installeret på sporet. Tiltsensorerne er installeret direkte på svellerne, hvorfra de måler enhver bevægelse. Informationerne lagres i skyen og bliver bearbejdet med henblik på at udnytte værdierne til forskellige målinger, såsom måling af overhøjde og vridning i sporet. Grundvandsniveauet overvåges samtidig, da grundvandet er en faktor, der kan have effekt på jordbunden.

Den kontinuerlige overvågning genererer en mængde data der, foruden at overvåge sporet, kan benyttes til Big Data analyser og til at få en indsigt i sporets adfærd, der ellers ikke har været mulig førhen. Dette kan være med til at eliminere tidligere ukendte faktorer og ved at integrere det i vedligeholdelsesstrategien, kan Sund & Bælt nærme sig en prædiktiv vedligeholdelsesstrategi.

Follow us on LinkedIn: