Reading Time: 2 minutes

I Vordingborg, Sydsjælland, bliver jernbanen oprustet til opførslen af Femern forbindelsen, som skal forbinde Rødby i Lolland til Puttgarden i Tyskland.

Udfordringen 

I den forbindelse har Aarsleff Rail fået til opgave at udvide jernbanen fra et til to spor i Masnedssund. Dette er en udfordrende opgave, fordi det eksisterende spor vil være aktivt i løbet af stort set hele arbejdsprocessen. Opgaven består i at udvide den dæmning sporet ligger på for derefter at installere et nyt spor ved siden af det eksisterende.

Det eksisterende spor og dæmning vil blive udsat for kraftige vibrationer og andet arbejde, der medfører en risiko for dæmningsskred. Det er derfor meget vigtigt, at Aarsleff har et konstant overblik over jernbanens tilstand, således at det er sikkert for togene at passere.

Løsningen 

Ingen af de eksisterende og kendte metoder kunne anvendes til denne opgave. Derfor blev Railmonitor kontaktet og bedt om at levere en løsning. Løsningen var at installere trådløse og meget pålidelige tiltsensorer på jernbanens sveller. Målehastigheden blev skruet op til, at sensorerne foretager målinger hvert minut. Der forventes, at et tog vil passere hvert 15. minut, og med de hyppige målinger er de ansatte sikre på at få varsling i god tid, hvis grænseværdierne bliver overskredet. På den måde kan de nå at tage affære inden næste togpassage.

Henning Grønbæk fra Aarsleff Rail beretter om hvordan systemet benyttes i Masnedsund. 

Follow us on LinkedIn: