Reading Time: 3 minutes

I 2019 blev første spadestik til en udvidelse af den københavnske metro taget. Når projektet er afsluttet, vil fem nye metrostationer være blevet tilføjet.

På en kold mandag morgen i februar 2020 blev et tonstung tunnelbor aktiveret. Boret skal grave under jorden i forbindelse med udvidelsen af den nye metrolinje M4 til Sydhavnhen. Når udgravningerne er færdige, vil disse tunneller forbinde metrolinjen M4 med M3 Cityringen.

I 2024 vil M4 inkludere metrostationer på Havneholmen, Enghave Brygge, Slusholmen, Mozarts Plads samt Ny Ellebjerg i den sydlige del af København.

Tunnelboret bevæger sig nu langsomt, men sikkert, frem mod sit næste stop: Sluseholmen.

Udfordring

En af de helt store udfordringer ved byggeriet på Sluseholmen er, at der ligger en jernbane lige klods op ad byggepladsen. På jernbanen kører der tog mellem Københavns Hovedbanegård, Kastrup og Øresund.

Udgravningen og byggepladsen til de nye metrotunneller er placeret lige under jernbanen. Jernbaner, der er placerede ovenpå byggepladser er altid en udfordring. Især, når byggeriet også involverer udgravninger.

Jorden på Sluseholmen indeholder meget kalk, og det har dannet et hårdt lag af jord. For at kunne bryde gennem de forskellige jordalg og kalksten, involverer udgravningen forskellige former for vibrationer. Dette inkluderer blandt andet pæleramning og mekanisk hamren. Begge kan være kilder til betydelige vibrationer og tab af volume for den omkringliggende infrastruktur – eksempelvis jernbaner.

Løsning

For den primære entreprenør, TUNN3L JV/IS og deres partnere er det naturligvis vigtigt, at sikkerheden er i top. Selv de mindste bevægelser kan påvirke den overordnede sikkerhed på jernbanen. Derfor er det uhyre vigtigt, at jernbanen bliver overvåget tæt således, at potentielle sætninger bliver opfanget så tidligt som muligt.

Railmonitor støtter i øjeblikket TUNN3L JV/IS med tilstandsovervågning ved et af deres andre byggeprojekter i forbindelse med metrobyggeriet. Baseret på deres erfaring med Railmonitors løsning på det projekt, valgte TUNN3L JV/IS også at tilføje løsningen til projektet på Sluseholmen.

Railmonitors løsning er blevet installeret på sporene i begge retninger og dækker i alt 120 meter (60 meter pr. spor). Dele af sporene er mere udsat for byggeriet end andre. Denne del bliver ofte refereret til som the zone of influence. I denne zone har vi valgt at reducere afstanden mellem sensorerne. På en distance af 20 meter, har vi placeret en sensor for hver 3. meter. Dette gør det muligt for TUNN3L JV/IS at intensivere målingerne på de dele af strækningen, der ligger inden for the zone of influence. Den resterende del af sporerne bliver refereret til som the zone out of influence. Her har vi valgt at placere sensorer for hver 6. meter.

Dataen fra sensorerne vil blive sendt direkte til Railmonitors software. Her kan TUNN3L JV/IS tilgå den indsamlede data. Railmonitors system vil derudover sørge for at alarmere de involverede projektdeltagere det sekund sensorerne opfanger afvigelser fra de opsatte grænseværdier. På den måde kan TUNN3L JV/IS handle før potentielle fejl kan udvikle sig til noget kritisk. Dette er med til at sikre den overordnede sikkerhed på jernbanen såvel som på byggepladsen.

Om TUNN3L JV I/S

TUNN3L JV/IS er et tysk-fransk konsortium, der vandt udbuddet til den store opgave med at opføre stationer og lægge skinner på den nye metrostrækning ’Sydhavnslinjen’. Konsortiet består af HOCHTIEF Infrastructure GmbH og VINCI Construction Grands Projects. Foruden at bygge de fem nye stationer, er TUNN3L JV/IS også ansvarlige for at anlægge 4,5 kilometer tvillingetunneller.

Follow us on LinkedIn: