Reading Time: 2 minutes

I Gøteborg er et af de største anlægsprojekter i Sverige sat i gang. Projektet kaldes Olskroken Planskildhet. Olskroken er et infrastrukturelt nervecenter i det nordlige Sverige og stadigt stigende trafik stiller større krav til infrastrukturen. Projektet er sat i gang for at sikre større tilgængelighed for togtraffikken i Olskroken.

Udfordring

En væsentlig udfordring under dette projekt er, at infrastrukturen skal være tilgængelig for togtrafik under hele projektfasen. Dette stiller store krav til monitoreringen af jernbanen idet entreprenøren, PEAB AB, skal sikre at sporet er sikkert for de passerende tog. De traditionelle moniteringmetoder er ikke tilstrækkelige til dette projekt på grund af hyppigt passerende toge.  Sporet kræver regelmæssig overvågninger, men jernbanen er utilgængelig for medarbejderne.

Løsning

Railmonitors trådløse hældningsovervågningssystem supplerer de traditionelle overvågningsmetoder ved at overvåge sætninger i realtid. Vi har installeret 166 robuste sensorer på tre spor for at sikre PEAB en kontinuerlig indsigt i jernbanens tilstand.

I softwaren sættes grænseværdier op for hvornår systemet skal udsende varsler til den projektansvarlige. I det øjeblik sensorerne måler en overskridelse af disse grænseværdier bliver den ansvarlige underrettet. Vedkommende kan derfor hurtigt tage affære og få undersøgt omstændighederne nærmere.

Foruden varslingerne er det let for brugerne af systemet at generere rapporter i PDF format. Denne kan de sende til bygherren og til relevante myndigheder som bliver forsikret i, at sporet bliver overvåget efter kravene.

Follow us on LinkedIn: