Reading Time: 3 minutes

I sidste uge udgav vi første artikel af to, der er baseret på vores største takeways fra dette års Rise of IoT & Big Data in Rail konference i München.

Første artikel drejede sig om digitalisering af organisationer, og nødvendigheden af at fokusere mindre på tekinkken. I stedet skal vi være bedre til at fokusere på de mennesker, der bliver berørt af digitaliseringen, og sørge for, at alle er med. Har du endnu ikke fået læst artiklen, kan du finde den her.

Denne artikel vil handle om vigtigheden af at investere i data – også selvom business casen ikke er klar fra starten af.

Det tager tid at finde den rette opskrift

I mange industrier ser man data som værende uvurderlig i processen om at skabe en industri, der er parat til den, uundgåelige, digitale fremtid. Flere af vores meddeltagere betragter endda data som værende ’det nye olie’. Der er dog stadig mange i jernbaneindustrien, der tøver med at dele dette synspunkt. Dette kan i sidste ende blive en stor udfordring for industrien.

I forrige artikel diskutterede vi modviljen til at ændre de interne processer i en organisation, når denne skal gennemgå en digitalisering. Generelt set er det et fåtal, der byder forandringer velkomne. Derfor er ændringer i interne processer ofte svære at implementere i begyndelsen.

Det er især en udfordring, hvis du tilhører en stor organisation med mange ansatte. Mange af de større organisationer har svært ved at overskue og håndtere den massive arbejdsbyrde en digitalisering af denne størrelse fører med sig. Der er dog ingen vej udenom: digitaliseringen er på vej, og behovet for data stiger.

Ifølge vores meddeltagere på konferencen, vil data på sigt betyde det samme for jernbaneindustrien som olie gør for en boreplatform.

I medicinalindustrien er de ikke bange for at investere penge på at indsamle data, også selvom de måske endnu ikke hvad de skal bruge den til. De ved bare, at data er uvurderlig og vil blive meget værd i fremtiden. Data kan give dig et værdifuldt indblik i alle aspekter af dine aktiver. Der skal dog tid og mange eksperimenter til, før man finder den rette opskrift, der passer til netop din organisation.

Kvalificer din data

En af talerne på conferencen pointerede, at vores industri bliver nødt til at investere i indsamling af data. Der var dog flere af vores meddeltagere, der udtrykte bekymring for, hvordan man sikrer, at den data man indsamler er af høj kvalitet. Vi talte en del om denne bekymring i løbet af begge dage på konferencen, og på andendagen lod det til, at vi kom lidt tættere på et svar.

Frem for, at de internt hos operatørerne skal være specialister i at analysere data, vil det være en bedre strategi for organisationen at samarbejde med eksterne specialister. Specialister, der er vant til at analysere data, vil hurtigt og effektivt være i stand til at sikre kvaliteten af den indsamlede data. På den måde kan organisationen sikre, at den data de modtager er al den tid og penge værd, der er blevet investeret i det.


Invester nu eller fortryd det senere

Ud fra vores deltagelse på konferencen virker det til, at vi alle i industrien deler lignende udfordringer. Uanset om du er leverandør, operatør eller infrastrukturejer. Naturligvis varierer vores udfordringer i skala, men ikke desto mindre virker det til, at de minder relativt meget om hinanden.

Selv om du ikke kan se business casen fra dag et af er det vigtigt at anerkende, at der er værdi i data – også for dig. Data har vist sig at være uvurderlig for andre industrier, og det vil den også blive for jernbaneindustrien.

Du bliver nødt til at investere for at få gevinsten, og du skal gøre det snart. Det tager år og investerer du ikke nu, kan du ikke indhente det senere. Er du først kørt af sporet, er der ingen vej tilbage.

Follow us on LinkedIn: