Reading Time: 3 minutes

I 2011 blev første spadestik til en ny og forbedret metro i København taget. Et af de største anlægsbyggerier i Københavns historie begyndte, og i 2019 blev i alt 17 stationer åbnet. Den nyåbnede metrolinje blev kaldt ’Cityringen’ og dækker store dele af Københavns centrum.

I 2019 begyndte byggeriet til den nye ’Sydhavnslinje’, der vil udvide Cityringen til også at dække Sydhavnen. Når byggeriet står færdig, vil yderligere fem nye metrostationer stå klar til at tage imod passagerer. Derudover skal der bygges to skakte, hvoraf den ene er blevet kaldt ’Gåsebæk’. Når byggeriet af den nye Sydhavnslinje afsluttes forventer man, at den vil blive en af de vigtigste knudepunkter for Københavns offentlige transport.

Udfordringer

I langt størstedelen af de projekter, der indebærer udgravninger til metrostationer og skakte, vil der være en høj risikofaktor. Omgivelserne omrking udgravningen er meget udsatte, og der skal derfor tages højde for mange faktorer under anlægsarbejdet.

Da udgravningsdybden i Gåsebæk er 23 meter er der flere udfordringer at tage stilling til. Især er der to store udfordringer: grundvandshåndtering og store variationer i jordlaget.

Jordlagene varierer meget i takt med, at udgravningen bliver dybere. For at kunne bryde gennem de forskellige lag af jord og kalksten, involverer udgravninger forskellige former for vibrationer. Dette inkluderer blandt andet pæleramning og mekanisk hamren. Begge kan være kilder til betydelige vibrationer og tab af volume for de omkringliggende bygninger og andet infrastruktur tæt på. Dette kunne eksempelvis være jernbaner.

I de fleste projekter, hvor udgravning er essentiel, er der rigeligt med udfordringer, når det kommer til grundvandshåndtering og variationer i jordlag. I Gåsebæk er det dog en endnu større udfordring. Anlægsarbejdet bliver nemlig udført tæt på en dobbeltsporet jernbane, der vil være i brug under udgravningen.

Ændringer i grundvandsniveaut og vibrationer fra en byggeplads tæt på, kan føre til sætninger i jernbanen. Dette udgør en sikkerhedsrisiko. Den primære entreprenør, TUNN3L JV, skal derfor sørge for at holde jernbanen sikker for de passerende tog. For at sikre, at hverken grundvand, sætninger eller vibrationer medført af udgravningen påvirker jernbanen, kræver det regelmæssige overvågninger.

Løsning

For at supplere overvågningen af jernbanen, har Railmonitor leveret en trådløs løsning, der sikrer kontinuerlig tilstandsovervågning. Løsningen består af tiltsensorer, der bliver monteret direkte på sporene. Herfra måler de enhver bevægelse.

Sensorerne indsamler data hver halve time (30 min.), og dataen bliver automatisk lagret i Railmonitors platform. I platformen kan TUNN3L hurtigt danne sig et overblik over målingerne og få værdifuld indsigt i enhver ændring i cant, twist, slope og/eller bend. Dette sikrer TUNN3L nem adgang til kontinuerlig og korrekt information om jernbanens aktuelle tilstand. I softwaren er det muligt at sætte grænseværdier op for hvornår systemet skal udsende advarsler. Det betyder, at i det øjeblik der måles en overskridelse af disse værdier, bliver de projektansvarlige underrettede.

Railmonitors løsning sikrer TUNN3L JV en kontinuerlig indsigt i jernbanens aktuelle tilstand. Dette gør det muligt for dem at imødekomme de sikkerhedskrav, der bliver stillet til dem i forbindelse med udgravningen i Gåsebæk.

Om TUNN3L JV I/S

TUNN3L JV er et tysk-fransk konsortium, der vandt udbuddet til den store opgave med at opføre stationer og lægge skinner på den nye metrostrækning ’Sydhavnslinjen’. Det består af HOCHTIEF Infrastructure GmbH og VINCI Construction Grands Projects. Foruden at bygge de fem nye stationer, er TUNN3L JV også ansvarlige for at lægge 4,5 kilometer skinner.

Follow us on LinkedIn: